2021

CHENGDU

BIENNALE

Reva

Exhibitions & Artworks

Reva / Dopamine


范懿文1


Reva / Dopamine / 45mins / Digital video / 2021Reva / 5-hydroxytryptamine


范懿文


Reva / 5-hydroxytryptamine / 45mins / Digital video / 2021