2021

CHENGDU

BIENNALE

Wang Xiaofu

Exhibitions & Artworks

Wang Xiaofu / Grass Whistler


汪晓芙

Wang Xiaofu / Grass Whistler / 400×700cm / Wood Panel, Cardboard, Plastic Soil, Metal Sheet, Acrylic Panel, Glass Paper, Paper, Acrylic Paint, Spray Paint / 2021