2021

CHENGDU

BIENNALE

Gao Yang

Exhibitions & Artworks

Gao Yang / Desert with Rain Sheng  


高扬
         

Gao Yang / Desert with Rain Sheng / 600×600×140cm / Rainstick, mechanical device / 2021