2021

CHENGDU

BIENNALE

Jiang Ji''''an

Exhibitions & Artworks

Jiang Ji'an / Multiple Hyperbolic


姜吉安

Jiang Ji'an / Multiple Hyperbolic / 79×56cm / Tyvek / 2019Jiang Ji'an / S(2)9x1 to V(2.5)9x1


姜吉安1

Jiang Ji'an / S(2)9x1 to V(2.5)9x1 / 79×56cm / Tyvek / 2019Jiang Ji'an / S(2)9x1 to V(3.5)9x1


姜吉安2

Jiang Ji'an / S(2)9x1 to V(3.5)9x1 / 79×56cm / Tyvek / 2019Jiang Ji'an / Mobius Longevity Noodles


姜吉安3

Jiang Ji'an / Mobius Longevity Noodles / 79×56cm / Tyvek / 2019Jiang Ji'an / Twist


姜吉安4

Jiang Ji'an / Twist / 79×56cm / Tyvek / 2019