2021

CHENGDU

BIENNALE

Wu Changjiang

Exhibitions & Artworks

Wu Changjiang / A Tibetan Man

吴长江

Wu Changjiang / A Tibetan Man / 187×112.8cm / Water-based pigments, Paper / 2016


Wu Changjiang / Two Tibetan Men

吴长江1

Wu Changjiang / Two Tibetan Men / 187×112.8cm / Water-based pigments, Paper / 2016Wu Changjiang / A Tibetan Man

吴长江2

Wu Changjiang / A Tibetan Man / 187×112.8cm / Water-based pigments, Paper / 2016Wu Changjiang / A Tibetan Youngman

吴长江3

Wu Changjiang / A Tibetan youngman / 187×112.8cm / Water-based pigments, Paper / 2015Wu Changjiang / Tibetan Couple

吴长江4

Wu Changjiang / Tibetan Couple / 187×112.8cm / Water-based pigments, Paper / 2015