2021

CHENGDU

BIENNALE

Yu Xiaodong

Exhibitions & Artworks

Yu Xiaodong / Boundless ritual walk path


于小冬

Yu Xiaodong / Boundless ritual walk path / 800×186cm / Oil on linen / 2021