2021

CHENGDU

BIENNALE

Deng Qiang

Exhibitions & Artworks

Deng Qiang / Six Heavens of the Desire Realm


邓强

Deng Qiang / Six Heavens of the Desire Realm / 8′01′′ / Digital video / 2019Deng Qiang / Cloud Eighteen


邓强1

Deng Qiang / Cloud Eighteen / 8′27′ / Digital video / 2015