2021

CHENGDU

BIENNALE

Zhang Zhaoying, Zha Rui

Exhibitions & Artworks

Zhang Zhaoying, Zha Rui / A record of Mutualism genre


张钊瀛、查蕊

Zhang Zhaoying, Zha Rui / A record of Mutualism genre / Dimensions variable / Oil on canvas, mixed material installation / 2021