2021

CHENGDU

BIENNALE

Exhibitions & Artworks

Art and technology, Faculty of design, Central Academy of Fine Arts

Course title: Synthetic Life and Ecology-Natural Selection

Course instructor: Chen Xiaowen, Feng Shuai

Grade: Junior students

Date: From Sep 2020 to Nov 2020


中央美术学院1


Innovative design, Faculty of design, Central Academy of Fine Arts

Course title: Trend Design - Innovation Opportunity

Course instructor: Cheng Shuxin, Clive van Heerden

Grade: Junior students

Date: From Feb 2021 to Apr 2021


中央美术学院2


Ecological crisis design, Faculty of design, Central Academy of Fine Arts

Course title: Ecological Poetics - Micro Lab

Course instructor: Jing Siyang, Shen Xiaoyan, Zhang Yihao, Lanjing Bio

Grade: Junior students

Date: From Nov 2020 to Jan 2021


中央美术学院3


Digital media, Faculty of design, Central Academy of Fine Arts

Course instructor: Jin Jun, Cheng Kewei, Chen Zhuo, Wang Liming

Grade: Sophomore / Junior / Senior students


中央美术学院4


Innovative travel design, Faculty of design, Central Academy of Fine Arts

Course instructor: Wang Xuanzheng, Li Yufeng, Wang Chengliang, Wang Qiannan, Feng Dongsheng, Wang Shutong

Grade: Sophomore / Junior students, Second-year graduated students


中央美术学院5


Social design, Faculty of design, Central Academy of Fine Arts

Course title: Endless Sustainability-Hey Pig!

Course instructor: Zhou Zishu, Wang Yuwen

Grade: Junior students

Date: From Sep 2021 to Nov 2021


中央美术学院6


Design curation and space narration, Faculty of design, Central Academy of Fine Arts

Course title: Future-Oriented Curatorial Practice

Course instructor: Song Xiewei, Xue Tianchong, Wang Naiyi

Grade: Junior students, Graduated students

Date: From Mar 2020 to Apr 2020


中央美术学院7


Fashion design, Faculty of design, Central Academy of Fine Arts

Course title: Coding Fashion-Uniform and Identity

Course instructor: Xie Mengdi, Wang Chengliang, Yu Yimeng, Jia Zhimei

Grade: Junior students

Date: From Sep 2020 to Nov 2020


中央美术学院8


System design, Faculty of design, Central Academy of Fine Arts

Course title: System Design

Course instructor: Li Shiqi, Yang Kai, Huang Yinjun

Grade: Sophomore / Junior students

Date: From Feb 2020 to Apr 2020


中央美术学院9


Visual communication design, Faculty of design, Central Academy of Fine Arts

Course title: Ascending Design-Technical Vision and Design Transition

Course instructor: Wang Jie, Jiang Hua

Grade: Junior students

Date: Oct 2020


中央美术学院10