2021

CHENGDU

BIENNALE

He Duoling

Exhibitions & Artworks

He Duoling/Lush Grass I


何多苓

He Duoling/Lush Grass I/200×150cm/Oil on Canvas/2019



He Duoling/Lush Grass II


何多苓1


 He Duoling/Lush Grass II/200×150cm/Oil on Canvas/2020



He Duoling/Departing Bird


何多苓

He Duoling/Departing Bird/400×450cm/Oil on Canvas/2020